Botox Göteborg

Botox – Vad är det?
Botulinumtoxin, mer känt som Botox, är till för att skapa avslappning i dina spända muskler och för att ge volym och ge ett lyft till hela ditt ansikte.Botox används oftast till ansiktet för att behandla olika områden och musklerna i ansiktet, men är även användbart för behandling av exempelvis problem med svettningar på händer och fötter.Med exempelvis botox i pannan, det används när du vill åtgärda hängiga ögonlock, få bortarga rynkan eller vill få bort linjer i pannan.
Dina muskler i ansiktet hör ihop och när du använder ena sidan av ansiktet påverkas resten av ansiktet. Det påverkas när du spänner käken eller när du behöver kisa med ögonen som det skapas linjer i pannan eller rynkig panna.Med botox kan du motverkaEn botoxbehandling ger effekt på hängiga ögonlock, gummy smile och du kan bli smalare i ansiktet till exempel.
Botulinumtoxin är inte endast för skönhet, det är även en behandling som är hälsofrämjande och problemlösande för kroppen. Botox är en effektiv metod mot migrän och för att lugna överspända muskler.Med botox i pannan blir det attmusklerna i pannan och din glabella,mer känd som arga rynkan, slappnar av och du spänner inte pannan lika mycket, vilket skapar migrän.

Botox pris
Vad kostar botox? Beroende på storleken av område som du vill behandla och vilken typ av behandling som du vill göra med botox skiljer sig priserna åt.
Bland utbudet har du möjlighet attgörabotox panna,botox ögon eller botox gummy smile för att nämna förslag på områdena som går att behandla.
En detaljerad offert ges i samband med konsultation med din behandlare som du träffar innan behandlingen. injektionsbehandlingar Ni diskuterar vilket område du behöver habotox, om du gjort botox innan eller om det är första gången med botoxbehandling. Det är under vår konsultation som vår legitimerade behandlare ger sin syn på vilkeninjicering av botox som passar bäst för att ge dig ett naturligt resultat.

Botox procedur
Hälsodeklaration är det första du fyller i innan din botoxbehandling. Efter dethar du en kort konsultation tillsammans med en eller flera av våra behandlare för att förklarasteg för steg, kostnad och för att besvara om du har några frågor.Även om det är din första botoxbehandling eller om du har gjort behandling med botoxförut, så vill vi att du är trygg med oss som behandlare och ett av de stora skälen till konsultationen är för att din behandlare ska gesitt utlåtande om din behandling.
När det är dags för din behandling, kommer din behandlare rita ut var injektionerna kommer att göras på din hud. Fortsättningsvis blir det att vi injicerar små mängder botox där markeringarna är gjorda. Injektionen sker genom en snabb behandling och beroende på vilken del av ansiktet som ska behandlas är proceduren över inom ett par minuter. Vissa områden är mer känsliga, men en botox injicering är vanligtvis relativt smärtfri.
Botox före och efter
När kommer effekten av botox?Effekten och resultatet varierar från person till person beroende på hur väl din kropp samarbetar med botox. För att se full effekt av din botox behandling kan det ta upp till två veckor innan du ser slutresultatet. Din botox behandling varar mellan 3-6 månader och behåller sin elasticitet och varaktighet mer för varje behandling du gör. Med kontinuerlig behandling med botox stärker du ditt behandlade område och du kommer att få ett slutresultat som varar längre än vad exempelvis en enstaka behandling gör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *